Rot-avdrag

Du vet väl om att du kan få skattereduktion om du låter någon annan ta hand om din trädgård?

  • Skattereduktionen är 50% av arbetskostnaden inklusive moms, men högst 50 000 kr per sökanden och år.

  • Den som utför arbetet måste ha F-skattsedel.

  • Arbetskostnaden måste vara minst 1000 kr per år.

Det här får du lov att göra avdrag för:

  • Trädgårdsarbete som inte kräver specialistkunskaper.

  • Det ska avse normalt återkommande arbete av löpande karaktär som utförs i avsikt att hålla trädgården i godtagbart skick, t.ex. gräsklippning, ogräsrensning, häckklippning, krattning och klippning av rosor.

Det här får du INTE göra avdrag för:

  • Utgifter för planteringsarbeten

  • Trädbeskärning

  • Trädfällning

  • Anläggningsarbeten

Läs mer på skatteverkets hemsida (www.skatteverket.se).

Broschyren "skattereduktion för hushållsarbete, SKV 345"